TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ (TPD) GENEL ETİK İLKE VE KURALLAR
İlkeler 5 ana maddede toplanmıştır. Bu ilkelerin oldukça fazla alt ana alanı vardır.

 1. YETKİNLİK/YETERLİLİK
  Psikolog, TPD Tarafından gerekli görülen koşullara uygun yasal eğitimi alıp yetkinliği elde eder. Elde ettiği yetkinliği korumak için yasal eğitimin yanı sıra; alanındaki gelişimleri takip eder, meslektaşları ile iletişim halinde kalarak kendi gelişimine yardımcı olur. Uzman olduğu alanlar dışında uzmanlığı dışındaki konular ile gerekli bilgiye, beceriye, donanıma ve deneyime sahip olmadan kendisine danışan kişilere uzmanlık alanının dışında olduğu belirtmeli ve konuyla ilgili bir uzmana yönlendirilmelidir. Daha detaylı bilgi için Psikolog Nedir?
 2. YARARLI OLMAK VE ZARAR VERMEMEK
  Psikolog, edinmiş olduğu bilgileri, kendisinden danışmanlık hizmeti aldığı kişiler için en yüksek yararı göz önünde tutarak zararlı olabilecek durumlardan kaçabilmek için kullanmalıdır olası muhtemel zararlar için gerekli önlemleri alır ve danışmanlık hizmeti alan kişilere terapi sürecinde gerek ruhsal gerekse fiziksel / maddi açıdan en az zarar vermeyi düşünür.
 3. SORUMLULUK
  Psikolog danışmanlık hizmeti verdiği kişiye daha geniş anlamda içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk taşıması gerekir. Sorumlulukların başında TPD etik yönetmenliğine uymalıdır. Terapötik süreçte danışandan elde edilen bilgilerin gizli tutulması oldukça önemlidir. Ayrıca terapi esnasında meydana gelen etik ikilemleri çözmekle sorumludur.

** Gizlilik ilkesi, profesyonel bir şekilde bir şekilde danışmanlık hizmeti almak isteyen bireylerin, terapi sırasında danışmanları ile arasında oluşan özel ilişkide danışmanına kendine ait mahrem bilgilerin söylemesi sonucu ve bu bilgileri hastanın rızası olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini belirten en temel ilkelerden biridir. Danışana ait bilgileri saklamak etik olduğu kadar yasal olarak da bir görevdir. Kişinin herhangi mahrem bilgisini üçüncü kişilerle paylaşmak kişi dokunulmazlığı hakkını da ihlal etmektedir. Gizlilik ilkesi Terapötik süreç için oldukça önemlidir. Danışanın bir takım problem yaşamasına neden ve kendisinden başkasının bilmediği ancak danışmanın bilmesi gerektiği mahrem bilgileri danışmanına açıklama düzeyi danışmanın gizlilik ilkesinin gereklerini yerine getirilmesiyle doğru orantılıdır.

 1. DÜRÜSTLÜK
  Psikolog danışmanlık hizmeti verdiği kişileri yanıltmaktan, kandırmaktan, aldatarak zarar vermekten ve bilerek doğruları gizlemekten kaçınır. Psikolog kendisini tanıtırken eğitimi, deneyimi, yetkinliği, akademik dereceleri, unvanlar, başarıları, bağlı olduğu kurum ve dernekleri, verdiği hizmetleri ve ücretleri hakkında yanlış aldatıcı hileli bilgiler vermez terapideki kendi rolünü olabildiğince açık tanımlar.
 2. İNSAN HAKLARINA SAYGI VE AYRIMCILIK YAPMAMA
  Psikolog, insan haklarına ve onuruna saygı gösterir. Yaş, kimlik, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel tercih, etnik köken, din, mezhep, sosyo-ekonomik düzeyi farklı olan kişilere ayrımcılık yapmaz.

TPD ETİK YÖNETMELİĞİ GENİŞ FORMU İÇİN TIKLAYIN